Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťaže a príležitosti

Organizačný poriadok súťaží organizovaných v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu bol zaevidovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2017/971:77-10E0 s platnosťou od 4. októbra. 2017.