Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vitajte v našom regióne

súťaž tímov

Cieľom súťaže je podporiť u žiakov schopnosti a zručnosti potrebné pre prípravu prezentácii vlastného regiónu, jeho kultúrnych, historických, prírodných a turistických zaujímavostí. Súťaž je zameraná na zvýšenie záujmu a prilákanie účastníkov cestovného ruchu do prezentovaného regiónu.

Základnou podmienkou je prezentácia vlastnej práce žiakov, ich vlastné propagačné materiály, výsledky prieskumov trhu atď. Prezentácia učí žiakov tomu, ako vyzerá reálny veľtrh, aké sú podmienky na jeho prípravu a  realizáciu, čo všetko musí podnikateľ, alebo organizácia urobiť pre  úspešný marketing a následné prezentácie svojich produktov.

Cieľom je taktiež podporovať a rozvíjať prezentačné a komunikačné zručnosti žiakov, ako aj schopnosť reagovať na otázky návštevníkov veľtrhu.

Termín:  streda 26. apríla 2017 od 10.00 – 18.00 h, vyhlásenie víťazov od 17.00 h

Miesto: Mirage Shopping Center, Žilina