Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Vitajte v našom regióne

súťaž tímov realizovaná v rámci Týždňa podnikateľského vzdelávania, pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky.

Pozrite si materiály z JA Vitajte v našom regióne 2018:

(tlačová správa | víťazi | fotky Facebook | fotky Google+ |foto tímov | livestream| video )

Na stiahnutie: Pozvánka | Plagát A3 | Plagát A4

Cieľom súťaže je podporiť u žiakov schopnosti a zručnosti potrebné pre prípravu prezentácii vlastného regiónu, jeho kultúrnych, historických, prírodných a turistických zaujímavostí. Súťaž je zameraná na zvýšenie záujmu a prilákanie účastníkov cestovného ruchu do prezentovaného regiónu.

Základnou podmienkou je prezentácia vlastnej práce žiakov, ich vlastné propagačné materiály, výsledky prieskumov trhu atď. Prezentácia učí žiakov tomu, ako vyzerá reálny veľtrh, aké sú podmienky na jeho prípravu a  realizáciu, čo všetko musí podnikateľ, alebo organizácia urobiť pre  úspešný marketing a následné prezentácie svojich produktov.

Cieľom je taktiež podporovať a rozvíjať prezentačné a komunikačné zručnosti žiakov, ako aj schopnosť reagovať na otázky návštevníkov veľtrhu.

Termín:  štvrtok 22. marec 2018 od 10.00 – 18.00 h, vyhlásenie víťazov od 17.00 h

Miesto: Avion Shopping Park, Bratislava