Monsanto projekt

Podpora inovácií v podnikaní

Projekt Podpora inovácií v podnikaní využíva model študentskej JA firmy v poľnohospodárstve, potravinárstve a cestovnom ruchu. V rámci projektu inšpiruje mladých ľudí, aby prišli s inovatívnymi podnikateľskými nápadmi orientovanými na oblasť poľnohospodárstva, potravinárstva a cestovného ruchu.

Junior Achievement a Monsanto reagujú na naliehavé problémy mladej generácie v Európe tým, že rozširujú možnosti prístupu škôl ku osvedčeným metódam, ktoré podporujú podnikateľské zručnosti a vedomosti, a tým zlepšujú zamestnateľnosť mladých ľudí..

Projekt Podpora inovácií v podnikaní sa zameriava na mladých ľudí nielen v mestách, ale najmä na vidieku vo veku tesne pred ich vstupom do ekonomického života, vo veku 15-19 rokov.
Projekt vychádza z osvedčených postupov, ktoré čerpá z dlhej histórie spolupráce spoločnosti Monsanto s JA organizáciami v USA, Kanade a Argentíne. Zamestnanci spoločnosti Monsanto prispievajú svojimi skúsenosťami k rozvoju miestnych komunít a škôl. Monsanto poskytuje finančnú podporu na to, aby čo najväčší počet mladých ľudí mohlo získať zručnosti pre 21.storočie.

Projekt Podpora inovácií v podnikaní zahajuje v tomto školskom roku spoluprácu medzi Junior Achievement a Monsanto v 6 európskych krajinách, aby vyzbrojil 900 študentov zručnosťami, ktoré potrebujú na získanie zamestnania alebo začali podnikať v poľnohospodárstve, potravinárstve, či v cestovnom ruchu.

Počas prvého roka iniciatívy, bude mať 900 mladých ľudí vo veku medzi 15 a 18 v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a v Turecku možnosť vyskúšať si podnikanie, získať nové cenné zručnosti, aplikovať svoje vedomosti metódami learning-by-doing a rozvíjať ich v JA študentských firmách. S podporou svojich učiteľov, budú mať možnosť pracovať s konzultantami so spoločnosti Monsanto.
Založením, životom i ukončením činnosti JA študentských firiem získavajú študenti neopakovateľné praktické podnikateľské skúsenosti. Študujúcim dávajú príležitosť prísť s nápadom a premeniť ho v akcii; študentom, zapojiť funkčné vzdelávanie a vytvárať hmatateľné výsledky. Podľa Podnikateľského akčného plánu 2020, podpora skúseností je to „jedna z najlepších investícií  Európy“.

Projekt Podpora inovácií v podnikaní ponúka zároveň v rámci absolvovania dvoch sebahodnotiacich dotazníkov jedinečné prepojenie až dvoch projektov Junior Achievement  projektu Podpora inovácií v podnikaní a ESP: www.jaslovensko.sk/esp a zároveň tak umožní študentom zisk medzinárodného certifikátu podnikateľských zručností.

Zapojené krajiny:

  • Slovensko
  • Česká republika
  • Maďarsko
  • Poľsko
  • Rumunsko
  • Turecko

Leták k projektu Podpora inovácií v podnikaní.   (na stiahnutie)